Digitale Rechtszekerheid door de notaris

Op het Internet is het steeds belangrijker om te weten met wie zaken wordt gedaan en dat gegevens betrouwbaar en ongewijzigd blijven. De bescherming/bewaking van de digitale identiteit is daarbij cruciaal!

Een goed middel om je als persoon te identificeren op het Internet is op dit moment nauwelijks aanwezig. Alleen de overheid heeft met DigiD gezorgd voor een identificatie op websites van de overheid.

Daarnaast is het van belang dat de gegevens die vastgelegd worden, bij leven en daarna, eenvoudig en door de juiste personen benaderd kunnen worden.

Bij het vastleggen van een “digitaal paspoort” is van belang dat de betreffende persoon zelf zal moeten kunnen bepalen welke gegevens wel of niet op het Internet getoond worden en aan wie.

Waarom Digitale Zekerheid?

  • Omdat iedere Nederlander de beschikking moet hebben over een digitale identiteit om veilig te kunnen handelen op het internet.
  • Omdat iedere Nederlander zelf de baas moet zijn over zijn eigen gegevens.
  • Omdat die gegevens in een keten gebruikt kunnen worden om kosten te besparen.
  • Omdat de notaris de meest geschikte partij is om deze rechtszekerheid en mogelijkheden te bieden.